Điều kiện và Điều khoản

Chào mừng bạn đến với trang Điều kiện và Điều khoản của Công ty Thiết kế và Thi công Nội thất Mặt Trời Mới. Vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản sau đây trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

 1. Chấp nhận

  Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các điều kiện và điều khoản được quy định trong tài liệu này.

 2. Bản quyền

  Mọi nội dung trên trang web của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn vào hình ảnh, văn bản, biểu đồ, logo và tài liệu, đều thuộc bản quyền của Công ty Thiết kế và Thi công Nội thất Mặt Trời Mới. Bất kỳ việc sao chép, sử dụng lại hoặc phân phối mà không có sự cho phép của chúng tôi sẽ bị cấm.

 3. Dịch vụ

  Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ thiết kế và thi công nội thất chất lượng cao, đảm bảo đáp ứng được nhu cầu và mong muốn của khách hàng.

 4. Bảo mật thông tin

  Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và sử dụng thông tin đó chỉ cho mục đích cung cấp dịch vụ và liên hệ với khách hàng. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của họ.

 5. Thay đổi điều kiện

  Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng tiếp tục của dịch vụ sau khi các thay đổi được công bố sẽ được coi là chấp nhận các điều khoản mới.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý nào về các điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web của chúng tôi.